CARNet: Apache HTTP poslužitelj

CARNet: Apache HTTP poslužitelj
SB@NET 05.05.2018 WEBDEV  ( 8351 )
SLAVONSKI BROD - Web poslužitelji, tj. HTTP poslužiteljski softver (engl. web server/HTTP server), omogućuje postavljanje sadržaja na web kako bi mu mogli pristupiti korisnici diljem svijeta. Jedan od najčešće korištenih je Apache HTTP poslužitelj koji poslužuje preko 40% aktivnih web stranica.

Apache server je objavljen je 1995. godine i danas je jedan od najkorištenijih web poslužitelja u svijetu.

CERT.hr-PUBDOC-2019-12-396
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

CARNet Apache HTTP poslužitelj (hrv)

 Apache server manual (engl)