Idemo svi na Internet

SB@NET 08.04.2020 PABIRCI  ( 2040 )
SLAVONSKI BROD - SB OnLine Network i SB Web Team - put od ničega do Putokaza ravnice. Web site SBOnLine.Net, je bio prvi online medij (web portal) u Slavonskom Brodu, koji je dio PROJEKTA SBONLINE (Slavonski Brod, siječanj 1996: "... idemo svi na Internet ..."). Kasnije se pojavio i SBNet (2000). Ako vam je dosadno pogledajte povijest weba u Slavonskom Brodu ...

Novi medij, nezavisni gradski web portal SBOnLine, pokrenut je listopada 1996. kao osobna inicijativa i projekt neformalne grupe koja se nazvala SB Web Team. Početni ciljevi 1996. su bili stvaranje online zajednice Brođana i promidžba kulturnih i gospodarskih vrijednosti našeg kraja kroz publiciranje informacija na Webu.

Od 1996. do sredine 1999. taj server je, mada financiran iz osobnih izvora, postao osnova prostora informacija Brodsko - posavske županije na Internetu a njegovu stožernu funkciju od 1999. preuzima www.sbnet.hr (SBNet.Hr).U prostoru informacija čiji su glavni čvorovi pomenuta dva servera su se od 1996. pojavili su se kasnije i drugi iz online resursi iz Brodsko-posavske županije sa sadržajem fokusiranim na Slavonski Brod i županiju. Prvi webmaster B-P županije i Slavonskog Broda je bio Željko Klindžić dipl.inž.el, specijalista za Internet tehnologije od 1995.

Taj skup servera koji zajedno čine funkcionalnu mrežnu cjelinu mi, njeni tvorci, nazivamo Slavonski Brod OnLine Network. Toj grupi servera zajednička je i činjenica da je sve poticao i realizirao isti tim u pokušaju komplementarnog građenja skladne i kompletne informacijske slike o lokalnoj sredini na Internetu a glavni projektant, webmaster i designer je bila uvijek ista osoba.

Sastav tima (SB Web Team), koji je realizirao praktično sve što se danas vidi o B-P županiji i Slavonskom Brodu putem Interneta, se mjenjao ovisno o projektu, stalni članovi tima su Željko Klindžić (SBNet) i Jasmin Klindžić (SBNet) a suradnici po pojedinim projektima su bili Brođani Danko Eror (NBL, Sl.Brod), Vlado Prskalo (Škola MAR, Sl.Brod), Davorin Špoljarić (B-P Županija), Duško Svilar (Radio Brod), Željko Mužević (Radio Brod), Milan Kljajin (Intes, Sl.Brod), Žarko Vučković (Wolf, Požega), Dinko Barbarić (Vodice online), više autora tekstova i drugi koji su nam pomagali u radu.

Ciljevi djelovanja SB Web Team-a su bili i ostali ne samo animacija sredine za intenzivnije korištenje Interneta, promidžba lokalne sredine putem Interneta (...s Brodom u srcu...) već i praktična istraživanja mogućnosti novog medija u publicističkoj, informacijskoj i komunikacijskoj dimenziji radi realizacija glavnih čvorova SB OnLine mreže s besplatnim i komercijalnim informacijskim servisima od koristi za lokalnu sredinu. Dakle jedan od naših ciljeva je otkriti kako što bolje iskoristiti Internet u svakodnevnom životu.

Sredinom 1999. pušteni su u rad prvi online servisi s bazama podataka na novom čvornom serveru www.sbnet.hr (SBNet.Hr) a od 2000. godine, čvorni serveri www.sbnet.hr i www.sbonline.net nose naziv Putokazi ravnice jer se razvojem imeničkih servisa, replikacijskih i pretraživih online baza podataka pretvaraju u glavne resurse i online elektroničke vodiče Brodsko-posavske županije i značajane online resurse Slavonije.

U perspektivi SBNet.Hr će se pretvoriti u najveći informacijski resurs (Web portal) Brodsko-posavske županije s komercijalnim i nekomercijalnim (besplatnim) online servisima a SB OnLine Net server će ostati Web portal grada Slavonskog Broda s nekomercijalnim/prezentacijskim sadržajima. Grupi servera Putokazi ravnice se u 2001. pridružuje novi server Slavonia.Net koji će se razvijati u Web portal slavonske ravnice.

Vlasnik čvornih servera Putokazi ravnice je SBNet, studio za design i napredne informacijske tehnologije, Slavonski Brod.

Željko Klindžić, dipl.inž.el
10 veljače 2001.


Povijest weba u Slavonskom Brodu:
Archive.Org:  o portalu SBNet.Hr
PROJEKT SBONLINE 1996-2004SBNET svi na Internet