Rimska vojnička diploma

Željko Klindžić KULTURA  ( 2604 )
SLAVONSKI BROD - Rimska vojnička diploma iz Broda izvrsno je sačuvana. Obje pločice su čitave kao i žice koje ih spajaju. Tekst je potpuno čitljiv tako da nema problema oko tumačenja i datiranja diplome. Posebna vrijednost brodske diplome je očuvanost pečata nekolicine svjedoka zajedno s njihovim ležištem i pokretnim poklopcem, što je doista rijetka pojava.

Za sada nam nije poznat niti jedan ovako usčuvan slučaj ovakve diplome pa ovo predstavlja svojevrsni unikum. Dobro je sačuvan i rubni ornament vanjskih stranica, trostruki niz cik-cak ureza. Obje pločice imaju istu visinu i širinu, 16.8 x 13.1 cm, a u debljini se međusobno razlikuju. Prva pločica je debljine 1.5 mm, težine 362.4 grama, a druga 2 do 3.2 mm debljine i težine je 365.4 grama.

Diploma je izdana 71. godine u vrijeme cara Vespazijana (69.-79.). Tada je on po drugi put imao tribunsku vlast (obnavljala se 1.srpnja svake godine od njegovog stupanja na vlast), bio je imperator šesti put i konzul treći put, zajedno s Markom Kokcejem Nervom, budućim rimskim carem. Svi ovi naslovi odgovaraju navedenoj 71.godini.

Diplomu je dobio centurion Likaj, Birsov sin iz Marsunije (">LICCAIVS BIRSI. F. MARSVNNIA"), koji je zajedno s ostalim suborcima - veteranima vojevao u mizenskoj floti pod Sekstom Lucilijem Basom. Svi su oni nakon odsluženja 26 i više godina dobili rimsko građansko pravo i pravo zakonitog braka, a za posebne zasluge su bili naseljeni u Pestumu, južno od Napulja. Datum izdavanja diplome je 9.veljače ( "A.D.V.IDVS.FEBR."). Izvorni tekst nalazio se u Rimu, na Kapitoliju, na brončanoj ploči na podnožju are roda Julija. Likajevo ime bilo je na 23.mjestu ( "LOCO XXIII"). Sedam svjedoka potvrđuju vjerodostojnost ove diplome svojim pečatima, od kojih je pet sačuvano.
 
Unutarnji tekst diplome
 

IMP(erator)•CAESAR•VESPASIANVS•AVG(ustus)•PONT(ifex)•MAX(imus)
TR(ibunicia)•POT(estate)•II IMP(erator) VI P(ater)•P(atriae)•COS III
VETERANIS•QVI•MILITAVERNVT•IN CLASSE
MISENENSI•SVB•SEX(to)•LVCILIO•BASSO•QVI
SENA ET VICENA•STIPENDIA•AVT•PLVRA
MERVERANT•ET•SVNT•DEDVCTI•PAESTVM
QVORVM•NOMINA•SVBSCRIPTA•SVNT•IP
SIS•LIBERIS•POSTERISQVE•EORVM•CIVI
TATEM•DEDIT•ET•CONVBIVM•CVM•VXO
RIBVS•QVAS•TVNC•HABVISSENT•CVM•EST
CIVITAS•IIS DATA AVT•SIQVI•CAELIBES
ESSENT•(C) VM•IIS QVAS•POSTEA DV

XISSENT•DVM•TAXAT•SINGVLI•SIN
GVLAS A(nte) D(iem)•V•IDVS•FEBR(uarias)
IMP(eratore) CAESARE•VESPASIANO AVG(usto)•III
M(arco) COCCEIO NERVA CO(n)S(ulibus)
(centurioni) LICCAIVS BIRSI•F(ilio) MARSVNNIA
LOCCO XXIII
DESCRIPTVM ET RECOGNITVM EX TABVLA
AENEA•QVAE FIXA•EST•ROMAE•IN CAPITO(lio)
IN•PODIO•ARE•GENTIS•IVLIAE


PRIJEVOD TEKSTA DIPLOME
 
Imperator Cezar Vespazijan August vrhovni svećenik
s tribunskom vlašću drugi put, imperator šesti put, otac
domovine, konzul treći put,
veteranima koji su vojevali u mizenskoj floti
pod Sekstom Lucilijem Basom, koji su
odslužili dvadeset i šest ili više stipendija
i naseljeni su u Pestumu,
čija imena su dolje potpisana,
njima, djeci i potomcima njihovima
daje civitet i pravo zakonitog braka sa suprugama,
koje su tada imali, kad im je civitet dan,
ili, ako su koji bili ledični, s onima, koje su poslije
doveli, naravno pojedini s pojedinom,
Peti dan prij februarskih ida /9.veljače/
za konzulovanja Imperatora Cezara Vespazijana Augusta treći put,
/i/ Marka Kokceja Nerve /71.godine/
/centurionu/ Likaju, Birsovom sinu, iz Marsunije
/redni broj 23/
Prepisano i provjereno s bakrene ploče,
koja je pričvršćena u Rimu na Kapitoliju
na podnožju are Julijevskog roda.

 

SVJEDOCI
Pečat Marka Vira Marcela, dekuriona? legija?, Savarijca
Pečat Lucija Domicija Severa, veterana, Breuka
Pečat Gaja Marcija Nobilisa, Emonca
Pečat Gaja Pidijena, Akvilejca
Pečat Lucija Valerija Pavona, veterana, Breuka
Pečat Gaja Julija Klara, Akvilejca
Pečat Lucija Mineja Jukunda, Akvilejca


Ova elektronička publikacija je nastala korištenjem materijala iz publikacije Rimska vojnička diploma iz Slavonskog Broda, Muzeja Brodskog Posavlja, Slavonski Brod, 1998 (ISBN 953-96101-3-3).

Published online by Jasmin & Željko Klindžič SBOnLine 1997.

Roman Military Doploma, Slavonski Brod

2. Roman Military Diploma, Slavonski Brod, Croatia