Sava: Visoka voda

Sava: Visoka voda
SB@NET 20.11.2022 FOTOGRAFIJA  ( 9694 )
SLAVONSKI BROD - Sava je povisila vodostaj ovih dana a očekuju se kiše. Na fotografiji je splav iz Splavarske ulice, Slavonski Brod.
 
Rijeka Sava je pritok Dunava koji izvire u sjeverozapadnoj Sloveniji. Oblikuje se spajanjem Save Dolinke i Save Bohinjke, a 946 kilometara nizvodno ulijeva se u Dunav u Srbiji – ušće Save je u Beogradu.

Na području Lijepe naše ona teče čak 510 kilometara. Za usporedbu, Dunav Hrvatskom protječe na dionici dugoj 138, a Drava 323 kilometra.

Sava prolazi kroz četiri države. Od izvora prema ušću to su Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina te Srbija. Zagreb, Slavonski Brod i Sisak samo su neki od gradova koji su se smjestili na rijeci. Sava pritom spaja čak tri glavna grada, a to su Ljubljana, Zagreb i Beograd. Pritom ih ne povezuje prometno jer nije cijelim svojim tokom plovna.

Osim navedenih zemalja, sliv rijeke Save obuhvaća i Crnu Goru, a malim dijelom i Albaniju. Pritom je sama Sava dio crnomorskog sliva, a jedan je od velikih vodotoka koji uz Dravu, Dunav, Kupu i Muru u Hrvatskoj njime i dominiraju.

U njezinom slivu na području Hrvatske nalazi se oko 50 srednjih slivova površine od sto do tisuću kvadratnih kilometara. Hrvatske rijeke Sutla, Krapina, Lonja, Kupa ili Orljava samo su neki od brojnih pritoka rijeke Save.

Hrvatske Vode