SBONLINE: WebSite: Rimska MARSVVNIA

Željko Klindžić 14.05.2002 KULTURA  ( 76512 )
SLAVONSKI BROD - Ime mjesta MARSVVNIA za sadašnji Slavonski Brod je pronađeno na Rimskoj Vojnoj Diplomi. Na Peutingerovoj tabli je Marsunija označena kao Marsonie. U djelu Notitia dignitatum zapisano je kao Auxilia Ascaria Tauruno sive Marsonia.

S problematikom ubikacije Marsonije bavili su se već izdavači Ptolemejeve Geografije u 16. stoljeću. U tom pogledu bilo je različitih mišljenja. Prvi geograf iz 16. stoljeća koji je zabilježio Marsoniju na lokalitetu Broda bio je Abraham Ortelius. On je u svom atlasu "Theatrum orbis terrarum" (Antwerpen 1590) objavio kartu na kojoj je pokušao rekonstruirati i ubicirati sve antičke nazive panonskih i ilirskih naselja. Na toj karti označio je na Savi Marsoniju i to upravo tamo gdje se nalazi današnji Brod.

Slično su na svojim kartama učinili Wolfgang Lazius i Johann Sambucus.

Na takav zaključak došli su studirajući Peutingerovu tablu. Na njoj se najbolje vidi da je Marsonija ležala neposredno uz rijeku Savu, i to na mjestu gdje je rimska cesta prelazila preko spomenute rijeke. Od naših stručnjaka prvi koji je tvrdio da je Marsonija bila na lokaciji Broda bio M. P. Katančić.

Poslije toga su svi naši i strani istraživači usvojili mišljenje da je antičko ime za Brod glasilo Marsonija.

Literatura: M. Mirković
Objavljeno online 2002. na adresi sbonline.net/marsvvnia

Rimska Marsvvnia, Marsonija, povijest Slavonski Brod

 

Putingerova karta: Marsonia


Ptingerova karta, lokacija Marsonie, Slavonski Brod, Hrvatska