WebDEV: PHP jezik

WebDEV: PHP jezik
SB@NET 05.05.2018 WEBDEV  ( 35483 )
SLAVONSKI BROD - PHP(Hypertext Preprocessor) je jedan od najpopularnijih jezika koji se koristi za razvoj web aplikacija. PHP: Hypertext Preprocessor je tzv. rekurzivna skraćenica, kod koje se sama skraćenica pojavljuje u značenju. Jednostavan je za učenje zbog sintakse koja je bazirana na C, Java i Perl programskom jeziku s nekoliko jednostavnih specifičnosti.

Omogućuje programeru da brzo razvije programe koristeći tehnike proceduralnog i objektno-orijentiranog programiranja. U PHP-u moguće jekorištenje mnogih postojećih biblioteka koje su uključene u osnovnu instalaciju ili se mogu instalirati unutar PHP okruženja. Lakoća dodavanja biblioteka u okruženje je jedna od glavnih prednosti i ono što PHP čini popularnim.PHP je skriptni jezik koji se izvršava na poslužitelju (eng. server), a glavna mu je namjena dinamičko stvaranje web stranica.

Većina jezika koji se koriste u web programiranju (PHP, JavaScript, ASP i drugi) podskup su skriptnih jezikaza koje je karakteristično da se program ne čuva u izvršnoj (eng. executable) datoteci (koja je prevedena samo jednom), već se prevođenje naredbi obavlja pri svakom izvršavanju programa. Datoteke i dijelovi kôda napisani u takvim jezicima nazivaju se skriptama.PHP je nastao 1994. godine kao osobni projekt Rasmus Lerdorfa, a kasnije se u njegov razvoj uključio veliki broj programera koji su doprinijeli razvoju jezika. Originalno je skraćenica PHP označavala Personal Home Page, a kasnije je značenje promijenjeno i danas znači PHP: Hypertext Preprocessor (PHP: hipertekstualni pretprocesor) što opisuje glavnu funkciju jezika PHP - da na temelju PHP naredbi generira HTML, jezik kojim se opisuje hipertekst.

PHP je u početku tek bila pomoć Rasmusu Lerdorfu za izradu vlastite web stranice tako što je s nekoliko CGI programa pisanih u programskom jeziku C zamijenio programe pisane u programskom jeziku Perl koje je do tada koristio. Inačica 1 i 2 nisu bile previše popularne, ali trećainačica, koja je izašla 1998. godine privukla je velik broj poklonika tada novog programskog jezika. 2000. godine, izlazi i 4. Inačica a 2004. godine izašla još uvijek aktualna 5. inačica. Inačica 6. nikad nije bila objavljena dok je trenutna verzija PHP 7.

Osim kao podrška web aplikacijama danas je PHP moguće koristiti i kao konzolnu aplikaciju, ali je jednako moguće pisati i aplikacije u PHP-u s punim grafičkim korisničkim sučeljem, upotrebljavati OpenGL biblioteke za trodimenzionalnu vizualizaciju i slično. Danas je PHP vrlo moderan programski jezik koji je najčešće u upotrebi na webu.PHP je jezik otvorenog kôda. Svaka verzija jezika je kreirana koristeći unos od samih programera. To omogućava da jezik, vremenom, napreduje i kreće se u pravcu u kojem gapokreću korisnici.

Programski jezik otvorenog kôda razvija zajednica zainteresiranih korisnika. Zajednica prihvaća unose od programera za preporučene nadgradnje i ispravke. Nekoliko članova zajednice radizajednički na predstavljanjuprijedloga i na ispravljanju grešaka u jeziku. Otvoreni kôdomogućava svim zainteresiranim osobama izravno sudjelovanje u unapređenju programa. Prednosti ovakvih projekata su otvorenost prema svim sudionicima i otvoreni poziv drugima na aktivno sudjelovanje. Jezici otvorenog kôda su besplatni. Jezike koji nisu otvorenog kôda (kao što je Microsoft C#) kreira i ažurira kompanija ili glavna organizacija. Jezici koji nisu otvorenog kôda obično nisu besplatni.
.....

Dr. sc. Sanja Brekalo
Međimursko veleučilište u Čakovcu

Uvod u PHP programiranje


Web site PHP Net
nanovije informacije o verzijama i službeni izvor/manual PHP jezika (engleski)

https://www.php.net/

PHP manual za download (engleski)

https://www.php.net/downloads.php


Wikipedia: PHP jezik