XAMPP: Instalacija na Windows 10

XAMPP:  Instalacija na Windows 10
Željko Klindžić 05.11.2019 WEBDEV  ( 33099 )
SLAVONSKI BROD - XAMPP, razvojni sustav za  amatere i priofesionalce može se instalirati na Linux ili Windows. Na ovom blogu pogledajte sekciju "VIDEO ALBUMI" - "WEBDEV". Tu imate nekoliko YouTube uputa. Ovdje na ovoj stranici  je na hrvatskom jeziku ukratko opisana instalacija na Windows 10.

Download XAMPP:
https://www.apachefriends.org/index.html

Paket sadrži glavne komponente: Apache + MariaDB + PHP + Perl i još standardno FTP i Mail sekciju.  Dobro provjerite da ste na pravoj adresi, ne downloadajte na sumnjive adrese, jer XAMPP je jako poplularan i nemarnim i neukima lako je podvaliti paket s virusima.

Izaberite XAMPP za Windows i skinite paket na lokalni disk.
File size za download je od oko  100 do 200 Mb, ovisno o vrsti - stacionarni XAMPP ili portable (na USB-u), sa ili bez instalera.
 

Instalacija na lokalni disk

Kao administrator instalirajte XAMPP na jedan od diskova D: do Z. Ne instalirajte XAMPP na C: već na disk D: i dalje (ili koristite portable verziju, USB).

Zašto? C: je sistemski disk, ne treba ga opterećivati. Ako puno radite (web developer, recimo) i želite recimo desetak web portala ili krupnijih sajtova imati u lokalu na jednom mjestu, onda nikada ne stavljajte XAMPP na C: disk. Za instalaciju i prve radove dovoljno vam je cca  2 GB max za start. XAMPP zajedno s MySQL bazom treba cca 0.5 - 1  GB a za virtual hosts recimo stavljevnim u D:home...  cca 0.5 - 10 GB. Ovisno o tom planirate li raditi malo ili jako puno, na jednom običnom web sajtu ili na npr na jednom ili više portala ili teških web sajtova odjednom ..

Nakon instalacije restartajte računalo i na desktopu napravite direktorij (folder, mapa) WEBDEV. Unutra stavite shortcuts za browsere (Firefox, Crome, Edge itd...) a zatim i NotePad++. Ako ih nemate, instairajte iz i stavite shortcute u WEBDEV mapu.

Napravite shortcut za file xampp-control.exe i stavite ga u WEBDEV mapu i nazovite ga na pr. XAMPP10.  Kliknite na shortcut XAMPP10 i aktivirajte Apache i MySQL.

Pokrenite Firefox (ili vaš browser) i upišite adresu: 127.0.0.1 i ugledati ćete da je sve OK, pojaviti će se Dashboard XAMPPa...

/ Nastavak na drugoj stranici: XAMPP Osnovno podešavanje i virtual hosts. Do tada ne mjenjate ništa unutar XAMPP direktrorija /


Željko Klindžić, dipl.inž.el. (ex SBONLINE)