XAMPP: Virtual hosts

XAMPP:  Virtual hosts
Željko Klindžić 06.11.2019 WEBDEV  ( 53498 )
SLAVONSKI BROD - Virtual hosts na Apache serveru omogućuju više web domena (web projekata)  na jednoj IP adresi (na jednom računalu). Ovdje ukratko prikazujemo kako podesiti i aktivirati virtual hosts. Ovim se omogućuje na XAMPP serveru razvoj više web projekata paralelno.  

Primjer:

- želimo imati dva web projekta (web sajta)

- imamo dvije domene (dva projekta):
demo1.com
demo2.net


- sadržaji će biti u mapama u public_html (document_root):
D:/home/user_name1/public_html
D:/home/user_name2/public_html


// Preporuka: planirajte da sadržaji  u document_root direktoriju budu u public_html baš ovako - izvan direktorija D:xampp i slično kao i  u stvarnim serverima kod hosting firmi:  /home/username/public_html   Dakle pravimo lokalnu sliku sadržaja kao na stvarnom serveru na Internetu. Time olakšavamo preglednost i nećmo brljati po unutrašnjosti XAMPPa //
 

1. Prvo treba modificirati datoteku "hosts" unutar diska C: u  Windows

Za ovu operaciju morate biti administrator. Na Windowsu postavite prikaz ekstenzija datoteka i skrivenih sistemskih datoteka. Potrebno je modificrati hosts datoteku.  hosts je read only i sistemska datoteka te ju treba prilagoditi za editiranja (* više detalja u slijedećem nastavku ove stranice)

Datoteka hosts se nalazi u mapi


U hosts treba upisati NotePad++  programom (ili koristite obični NotePad) pet redova u hosts:

127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 demo1.com
127.0.0.1 www.demo1.com
127.0.0.1 demo2.net
127.0.0.1 www.demo2.net


Datoteka hosts nema ekstenzije i mora uvijek imati prvi red 127.0.0.1 localhost  (to Windowsima i Apacheu znači "to sam ja").  (* u slijedećem nastavku ove stranice su važni detalji, na pr. kako editirati unutar etc direktorija)


2. Unutar Apache servera definirati  virtual hosts

Otvoriti NotePad++ i  Apache datoteku httpd-vhosts.conf :
virtual host file


Editirati httpd-vhosts.conf :U public_html uzeti  NotePad++ i kreirati index.php za obadva projekta (upište brojeve 1 i 2).


 

3. Provjera:

Aktivirajte na desktopu u mapi WEBDEV ikonu XAMPP  (xamp-control).

Aktivirajte "Apache" ako nema poruke greške sve je OK.

Aktivirajte Firefox i upišite adresu demo1.com a zatim demo2.net

Ako je sve OK spremili ste XAMPP za rad na prva dva projekta.


 / Detalje, dodatne preporuke i  još uputa pogledajte u slijedećem nastavku. /


Željko Klindžić, dipl.inž.el.