Album BEUZ - Sadnja drveća na Poloju


Mladi ekolozi Udruge BEUZ (Brodska Ekološka Udruga Zemlja) zasadili 2007. drveće na rekreacijskom centru Poloj.Tags