Google SearchTraži riječi

Rijec (tag): arheologija


SBONLINE: WebSite: Rimska MARSVVNIA

BLOG-KULTURA
Ime mjesta MARSVVNIA za sadašnji Slavonski Brod je pronađeno na Rimskoj Vojnoj Diplomi. Na Peutingerovoj tabli je oznaka Marsonia.  ...

Arheologija: Iz povijesti Slavonskog Broda

BLOG-KULTURA
U radu su prikazana najnovija otkrića zoomorfne idoloplastike pronađene tijekom prve faze istraživanja obredno-ukopnoog prostora starčevačkog lokaliteta na zemljištu Galovo u sjeveroistočnom di...

TimeWalker and HollyDucks Land

BLOG-KULTURA
Old Europe was born here, see you in New Europe! Sveta Patka? Priča o Šetaču kroz Vrijeme i Zemlji Svete Patke... vode li novi putevi na nova Mjesta ili u Novo Vrijeme? .....

Rimska vojnička diploma

BLOG-KULTURA
Rimska vojnička diploma iz Broda izvrsno je sačuvana. Obje pločice su čitave kao i žice koje ih spajaju. Tekst je potpuno čitljiv tako da nema problema oko tumačenja i datiranja diplome....