Google SearchTraži riječi

Rijec (tag): xxx


Poučak o golfu: Dabogda školu završio

BLOG-PABIRCI
Ne znam igraš li ti golf!? Ja baš nešto nisam najbolji u tom sportu. Moj handicap je to se tako kaže ma ne smijem to ni reći. Znam samo toliko da se nekim štapovima mlati po maloj bijeloj lopti ...

BananaLand: Car je gol

BLOG-PABIRCI
31.03.2010 Brodske priče Da smo u banani ne mora se posebno naglašavati i pisati o tomu. To je na svakom koraku svakom vidljivo i jasno. Da se traži izlaz iz krize i to je svakome jasno, čak i me...

Slavonski Brod: Nove Brodske Priče

BLOG-PABIRCI
Zašto nove? Istina ...priče su priče. Svaka je nova toliko dugo dok ju ne zamjeni iduća, što se u ovom brzo lebdućem životu događa često. I onda se pridjev novo, još komparira, što je ...hr...