Google SearchTraži riječi

Rijec (tag): Požega


Valis Aurea: Divna je Slavonija u jesen

BLOG-NOVOSTI
Davno su stari Rimljani Požegu nazvali Vallis aurea – Zlatna dolina. Okružena gorjem, a smještena u plodnoj dolini, Požega je i u dalekoj povijesti bila na glasu kao mjesto za ugodan život....

Slavonija, povijesna regija između Drave, Dunava i Save

BLOG-PABIRCI
Slavonija, regija u istočnoj Hrvatskoj leži između rijeke Drave na sjeveru, Save na jugu, planine Papuk na zapadu i Dunava na istoku. Slavonija je glavna žitnica i poljoprivredno najrazvijeniji di...