Google SearchTraži riječi

Rijec (tag): tehnike


Fotografske tehnike

BLOG-FOTOGRAFIJA
Fotografija je postala nova umjetnost koja je zainteresirala mnoge kreativne pojedince. Koristeći mogućnosti fotoaparata i vlastitu vještinu, fotograf može naoko jednostavan i beživotan kadar pre...

Što danas vidi Ivana - kako fotografiju učiniti zanimljivijom

BLOG-FOTOGRAFIJA
Kad se nađete na nekom trgu, okrenete se od perfireije ka centru i - snimate prazninu trga. Tako većina radi. A oko vas su svuda odrazi na staklu, neobične slike, kadrovi koji mogu dati i život i ...